10. Zapis operacji RMB – ewidencja pełna, wariant kalkulacyjny - rozwiązanie przykładu

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie zapisy księgowe dotyczące RMB w poszczególnych okresach sprawozdawczych wraz z omówieniem ich wpływu na wynik w przypadku gdy jednostka stosuje ewidencję pełną kosztów (jednostka produkcyjna)  oraz przygotowuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot