12. Rozwiązanie przykładu całościowego RMK – klasyfikacja operacji

Wykład stanowi pierwszą część rozwiązania przykładu całościowego podsumowującego wiedzę dotyczącą rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Prezentuje w jaki sposób zaklasyfikować poszczególne operacje gospodarcze do odpowiednich pozycji przychodów oraz  kosztów – z podziałem na koszty danego okresu oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (RMC) oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne (RMB). Podział kosztów ujmowany jest przez pryzmat odpowiednich zapisów w polityce rachunkowości jednostki.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot