1. Zapis operacji RMB, koszt szacowany, zapis w układzie rodzajowym

Wykład  wprowadza w tematykę zapisu księgowego operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych biernych (RMB). Przestawia pojęcia kosztu szacowanego/planowanego oraz rzeczywistego w kontekście rozliczeń międzyokresowych biernych.  Omawia w jaki sposób zapis księgowy różni się w zależności od tego czy koszt szacowany jest wyższy bądź niższy od kosztu rzeczywistego. Prezentuje w jaki sposób dokonuje się zapisu operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych biernych (RMB)  w przypadku gdy jednostka stosuje ewidencję uproszczoną kosztów w zespole 4 (tj. w układzie rodzajowym) oraz przygotowuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Kiedy korygujemy RMB (koszt większy lub mniejszy niż zaplanowaliśmy) na przełomie roku, jeżeli RMB dotyczą listopada i grudnia, a fakturę otrzymujemy w styczniu następnego roku?
    9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
    Elżbieta Skóra
  • Korekta RMB następuje po otrzymaniu faktury (tj. potwierdzeniu faktycznego kosztu) czyli w tym wypadku w styczniu.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot