17. Rozwiązanie przykładu całościowego RMK – kalkulacja WF sierpień

Wykład stanowi  kolejną część   rozwiązania przykładu całościowego podsumowującego wiedzę dotyczącą rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Prezentuje w jaki sposób dokonać odpowiednich przeksięgowań kosztów oraz przychodów w sytuacji gdy jednostka prowadzi ewidencję pełną kosztów oraz przygotowuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Ta część rozwiązania przedstawia również uzgodnienie i weryfikację  rozpoznania kosztów w czasie dla jednostki produkcyjnej dla danego okresu sprawozdawczego (sierpień).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot