20. Rozwiązanie przykładu całościowego RMK – kalkulacja WF sierpień, RZiS wariant kalkulacyjny

Wykład stanowi  kolejną część   rozwiązania przykładu całościowego podsumowującego wiedzę dotyczącą rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Prezentuje w jaki sposób dokonać odpowiednich przeksięgowań  kosztów oraz przychodów w sytuacji gdy jednostka prowadzi ewidencję pełną kosztów oraz przygotowuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. Ta część rozwiązania przedstawia także uzgodnienie i weryfikację  rozpoznania kosztów w czasie dla jednostki produkcyjnej dla danego okresu sprawozdawczego (sierpień).  Na koniec omawia w jaki sposób przedstawić wynik finansowy ze sprzedaży dla jednostki produkcyjnej przygotowując wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot