0. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) część II - demo

Wykłady stanowią kontynuację tematu dotyczącego  rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK).  Omawiają zapis księgowy operacji związanych z rozliczeniami międzyokresowymi biernymi (RMB) oraz podsumowują zdobytą w cz. I oraz w cz. II wykładów wiedzę dotyczącą RMK  poprzez prezentację  praktycznego całościowego przykładu  opierającego się na operacjach dokonanych przez jednostkę produkcyjną.

Wykłady w szczególności  skupiają się na omówieniu:

 • zapisu operacji księgowych związanych z rozliczeniami międzyokresowymi kosztów (w części II zapisy dotyczą rozliczeń międzyokresowych biernych)  w zależności od wybranej metody ewidencji kosztów oraz wybranego  wariantu rachunku zysków i strat. Zapis operacji poparty jest licznymi przykładami. Metody ewidencji wybrane do wykładów to ewidencja uproszczona (układ rodzajowy  - zespół 4), układ rodzajowo – podmiotowy – zespół 4 i 5, ewidencja pełna. Każdy przedstawiony dla odpowiedniego wariantu rachunku zysków i strat (RZiS), który zamierza przygotować jednostka (wariant porównawczy bądź wariant kalkulacyjny).
 • praktycznego przykładu całościowego dotyczącego jednostki produkcyjnej.  Przykład podsumowuje zdobytą wiedzę dotyczącą RMK oraz prezentuje rozróżnienie pomiędzy kosztami danego okresu, rozliczeniami międzyokresowymi czynnymi (RMC) oraz rozliczeniami międzyokresowymi biernymi (RMB) . Prezentuje kalkulację wyniku finansowego w zależności od wybranego wariantu rachunku zysków i strat (porównawczego oraz kalkulacyjnego) wraz z prezentacją sprawozdania. Przykład w szczególności skupia się na wyjaśnieniu w wariancie porównawczym kalkulacji pozycji zmiany stanu zapasów, która również bierze pod uwagę rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części wykładów dotyczącej rozliczeń międzyokresowych kosztów. W tej części chciałam Was zaprosić do skupienia się na temacie związanym z rozliczeniami międzyokresowymi biernymi przede wszystkim z zapisem operacji związanych w tymi rozliczeniami; będziemy przyglądać się rozliczeniom międzyokresowym biernym z perspektywy kosztu oszacowanego czy też kosztu planowanego oraz tego co dzieje się w momencie kiedy koszt rzeczywisty otrzymany na fakturze jest niższy bądź wyższy od właśnie tego kosztu oszacowanego.

Na zapis operacji związanych z rozliczeniami biernymi będziemy patrzeć od strony ewidencji uproszczonej układu rodzajowo-podmiotowego oraz ewidencji pełnej. W każdej z tych metod będziemy się opierać na wariantach, które możemy przygotować: wariantach rachunku zysków i strat oczywiście, będą to wariant porównawczy bądź wariant kalkulacyjny. Przyjrzymy się zapisowi operacji na poszczególnych kontach w zależności od tego właśnie jakiej metody ewidencji używa dana jednostka oraz jaki wariant rachunku zysków i strat przygotowuje, zobaczymy co dzieje się z kontem 640 rozliczenia międzyokresowe kosztów oczywiście w różnych wariantach i w różnych metodach w zależności od tego czy koszt oszacowany jest wyższy, czy jest niższy.

Następnie przejdziemy do przykładu całościowego tak jak obiecałam wcześniej, przykład ten będzie zawierał kilka operacji w ramach których będziemy mieli do czynienia z rozliczeniami okresowymi biernymi, czynnymi, z kosztami danego okresu, przychodami oczywiście, polityką rachunkowości. Spróbujemy dokonać zapisów na odpowiednich kontach, przyjrzymy się kosztom w danym miesiącu oraz przygotujemy warianty: porównawczy oraz kalkulacyjny i na sam koniec będziemy porównywać te warianty i patrzeć dlaczego one się między sobą różnią, co jest powodem i jak je ze sobą uzgodnić.

Ta część wykładów jest dopełnieniem części pierwszej, dopełnieniem, który da Wam pełny obraz dotyczący rozliczeń międzyokresowych kosztów, pełną wiedzę na ten temat, nie będziecie mieli problemów z księgowaniem operacji związanych z rozliczeniami międzyokresowymi kosztów, będziecie wiedzieć jak do nich podejść w zależności od tego co wpisane jest w polityce rachunkowości. Ważny i nieodzowny element część druga dopełniający właśnie część pierwszą; serdecznie zapraszam.

Pytania:

 • Witam Chciałabym uzyskać wyjasnienie do pytania z testu, gdyż nie mogę zrozumieć pewnego sformułowania: " sprzedano wyroby gotowe w cenie 93 000zł o wartości księgowej 70 000zł. " Chciałabym uzyskać również informację jak trzeba to rozpisać na kontach w wariancie porównawczym zysków i strat. Pozdrawiam
  98191713ce311b798f3be22bda1f9d98
  Zofia Białkiewicz
 • W sprawie pytań testowych proszę o kontakt mailowy.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam, Jaka jest różnica pomiędzy Rozliczeniami międzyokresowymi biernymi (RMB) a zastosowaniem konta Rozliczenie Zakupu??
  Fcfe06037717083cd953f1af50298dc6
  Kamil Biskupek
 • Witam, Proszę zajrzeć do wykładów dotyczących wyceny materiałów (cz.1) Tam omawiamy konto rozliczenie zakupu. Ma ono inne zastosowanie nić RMK. W komentarzu ciężko jest na tak małej powierzchni omówić ten temat.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot