4. Zapis operacji RMB - zespół 4 i 5, w. porównawczy - rozwiązanie przykładu

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie w jaki sposób dokonuje się zapisu operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych biernych (RMB)  w przypadku gdy jednostka stosuje ewidencję kosztów w zespole 4 i 5 (tj. w układzie rodzajowo - podmiotowym) oraz przygotowuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat a koszt rzeczywisty okazuje się wyższy niż planowany.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot