13. Rozwiązanie przykładu całościowego RMK – zapis operacji lipiec

Wykład stanowi  część drugą  rozwiązania przykładu całościowego podsumowującego wiedzę dotyczącą rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Prezentuje w jaki sposób dokonać zapisu operacji gospodarczych w miesiącu lipcu  -  z podziałem na koszty danego okresu, rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (RMC) oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne (RMB). Podział kosztów ujmowany  jest w księgach rachunkowych przez pryzmat zapisów w polityce rachunkowości jednostki.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Czy te 900zł można dać od razu na koszty zarządu, pomijając RMK?
  9be91f05297c7bb35b54d7221d5ccb2a
  Katarzyna Mośko
 • Można jeżeli okresy sprawozdawcze są roczne a nie miesięczne lub 900 zł nie przekracza w polityce rachunkowości poziomu istotności.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Mam pytanie dotyczące operacji numer 3. Na studiach zawsze w przypadku prenumeraty czasopism stosowaliśmy konto 401 Zużycie materiałów i energii. W kilku artykułach również znalazłam informację,że tego typu operacje księguje się na koncie 401. Czy zastosowanie w tym przypadku konta 409 ma jakąś przyczynę? Czy jest to innego rodzaju prenumerata, która musi trafić na konto Pozostałych kosztów rodzajowych?
  4c4416a3b7f949aa1f235b4e9eefceb4
  Aneta Muszyńska
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot