13. Rozwiązanie przykładu całościowego RMK – zapis operacji lipiec

Wykład stanowi  część drugą  rozwiązania przykładu całościowego podsumowującego wiedzę dotyczącą rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Prezentuje w jaki sposób dokonać zapisu operacji gospodarczych w miesiącu lipcu  -  z podziałem na koszty danego okresu, rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (RMC) oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne (RMB). Podział kosztów ujmowany  jest w księgach rachunkowych przez pryzmat zapisów w polityce rachunkowości jednostki.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Czy te 900zł można dać od razu na koszty zarządu, pomijając RMK?
    9be91f05297c7bb35b54d7221d5ccb2a
    Katarzyna Mośko
  • Można jeżeli okresy sprawozdawcze są roczne a nie miesięczne lub 900 zł nie przekracza w polityce rachunkowości poziomu istotności.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Zadaj pytanie lub skomentuj powyższy wykład
dot