3. Zapis operacji RMB – zespół 4 i 5, wariant porównawczy

Wykład prezentuje w jaki sposób dokonuje się zapisu operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych biernych (RMB)  w przypadku gdy jednostka stosuje ewidencję kosztów w zespole 4 i 5 (tj. w układzie rodzajowo - podmiotowym) oraz przygotowuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie zapisy księgowe w poszczególnych okresach sprawozdawczych wraz z omówieniem ich wpływu na wynik finansowy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Na kontach kosztowych (550) nie powinno być żadnych zapisów po stronie Ma. Czy nie powinniśmy w miesiącu sierpniu zapisać różnicę korzystając ze storna czerwonego?
    19572fa7a7819a8019b32a7e21432e54
    Joanna Głowacka
  • W przypadku kiedy korygujemy koszty w związku z RMB (koszt planowany różny od rzeczywistego) zapis księgowy odzwierciedlający ten fakt powinien mieć miejsce - informuje nas o korekcie kosztów, która NIE JEST ZWIĄZANA z błędem w zapisie księgowym (proszę pamiętać, że storno używamy tylko gdy popełnimy błąd) ale powstała ze względu na różnicę pomiędzy kosztem planowanym a rzeczywistym.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot