16. Rozwiązanie przykładu całościowego RMK – zapis operacji sierpień

Wykład stanowi  kolejną część  rozwiązania przykładu całościowego podsumowującego wiedzę dotyczącą rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Prezentuje w jaki sposób dokonać zapisu operacji gospodarczych w miesiącu sierpniu  -  z podziałem na koszty danego okresu oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne (RMC) oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne (RMB). Podział kosztów ujmowany  jest w księgach rachunkowych przez pryzmat zapisów w polityce rachunkowości jednostki.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot