15. Rozwiązanie przykładu całościowego RMK – RZIS w. porównawczy lipiec – zmiana stanu zapasów

Wykład stanowi  kolejną część  rozwiązania przykładu całościowego podsumowującego wiedzę dotyczącą rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Prezentuje w jaki sposób przedstawić wynik finansowy ze sprzedaży dla jednostki produkcyjnej przygotowując wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Rozwiązanie przykładu skupia się wokół wyjaśnienia oraz kalkulacji pozycji „zmiana stanu zapasów”. Pozycja ta ma bardziej skomplikowaną formę od omawianej wcześniej w ramach tematu „Warianty rachunku zysków  i strat a metody ewidencji kosztów” ze względu na operacje dotyczące rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wykład wyjaśnia  również jak uzgodnić zapis księgowy kosztów w poszczególnych zespołach (4 i 5) i zweryfikować poprawność księgowań  w ramach tzw. koła kosztów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Na koncie 490 od obrotu Ct 74 900zł odjęty został obrót Dt 34 300zł = 40 600zł (zmiana stanu produktów). Na koncie 640 Ob.Dt 24900zł - Ob. Ct. 11300 = 13 600zł. Zawsze na koncie 490 Ob Ct - Ob Dt? Od czego to zależy? Czy odejmujemy po prostu mniejszy obrót od większego?? Bardzo proszę o wyjaśnienie.
    03a9fde95f807223b6ea62cfb7bc391b
    Paulina Bielecka
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot