18. Rozwiązanie przykładu całościowego RMK – w. porównawczy sierpień, zmiana stanu zapasów

Wykład stanowi  kolejną część  rozwiązania przykładu całościowego podsumowującego wiedzę dotyczącą rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK). Prezentuje w jaki sposób przedstawić wynik finansowy ze sprzedaży dla jednostki produkcyjnej przygotowując wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Rozwiązanie przykładu skupia się wokół wyjaśnienia oraz kalkulacji pozycji „zmiana stanu zapasów”. Pozycja ta ma bardziej skomplikowaną formę od omawianej wcześniej w ramach tematu „Warianty rachunku zysków  i strat a metody ewidencji kosztów” ze względu na operacje dotyczące rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wykład wyjaśnia  również jak uzgodnić zapis księgowy kosztów w poszczególnych zespołach (4 i 5) i zweryfikować poprawność księgowań  w ramach tzw. koła kosztów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot