5. Zapis operacji RMB - zespół 4 i 5, wariant kalkulacyjny

Wykład prezentuje w jaki sposób dokonuje się zapisu operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych biernych (RMB)  w przypadku gdy jednostka stosuje ewidencję kosztów w zespole 4 i 5 (tj. w układzie rodzajowo - podmiotowym) oraz przygotowuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie zapisy księgowe w poszczególnych okresach sprawozdawczych wraz z omówieniem ich wpływu na wynik finansowy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot