9. Zapis operacji RMB – ewidencja pełna, wariant kalkulacyjny

Wykład prezentuje w jaki sposób dokonuje się zapisu operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych biernych (RMB)  w przypadku gdy jednostka stosuje ewidencję pełną kosztów (jednostka produkcyjna)  oraz przygotowuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Czy w firmie handlowej sporządzającej RZiS w wariancie porównawczym może wystąpić pozycja " Zmiana stanu produktów" w związku z Rozliczeniami międzyokresowymi kosztów. Piotr
    3ada36c87c878abbd7094b73ebae9597
    Piotr Niesłuchowski
  • Tak, zgadza się. W firmie handlowej lub usługowej przygotowującej wariant porównawczy RZiS pomimo braku produkcji i produktów pozycja "zmiana stanu produktów " może wykazywać pewną wartość i jest to związane właśnie ze zmianą na koncie RMK. Pozycja ta bowiem reprezentuje zmianę na koncie 600 Produkty gotowe ale takze na koncie 640 RMK.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot