26. Rozwiązanie przykładu całościowego , podsumowanie

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu podsumowującego temat „Ewidencja przychodów i kosztów finansowych”. Wykład przedstawia zapis księgowy operacji takich jak: odpisanie umorzonej części kredytu bankowego, naliczenie odsetek od lokaty, zbycie inwestycji długoterminowej, wystawienie faktury w walucie obcej kontrahentowi, zapłata faktury w walucie obcej przez kontrahenta, naliczenie różnic kursowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Witam, Zauważyłam pomyłkę: w przykładzie dotyczącym obligacji podano pierwotnie inne kwoty, wskazujące na zysk ze sprzedaży (kupno -28 000 zł, sprzedaż -30000 zł). Tymczasem w rozwiązaniu przykładu zastosowane kwoty nabycia i sprzedaży wykazały stratę (sprzedaż - 30 000 zł i kupno- 31000 zł). :?
  De227b48010347192f9de6ab755b0174
  Wioletta Kruszyńska
 • Dziękuję za zwrócenie uwagi na tą kwestię. Początek tego wykładu został już poprawiony. Pozdrawiam.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Jedno pytanie odnośnie operacji nr 4. Mam rozumieć, że jest tu wiele uproszczeń ale w bardzo prosze o informację jak w rzeczywistości mogłaby wyglądać taka transakcja. Biorąc po uwagę,że "Budimex" ma siedzibę w Polsce to prowadzi swoje księgi w walucie polskiej. Wtedy materiały są wycenione w złotówkach. Skoro sprzedaż następuje w walucie obcej to Spółka musi przeliczyć wartość towaru. Mam rozumieć, że wtedy w momencie wystawienia faktury następuje księgowanie na koncie Należności i Sprzedaż w kwocie z faktury przeliczonej na PLN po odpowiednim kursie ale jak wygląda kwestia podatku VAT ? Jest to 23% z kwoty netto sprzedaży w walucie obcej przeliczone po kursie na PLN ? Pytanie czy po kursie z dnia poprzedzającego fakturę czy jakiś inny ? Natomiast pojawia się pytanie jak zostanie zewidencjonowana operacja udokumentowana WZ. Wtedy księgowanie na konice Materiały i Koszt sprzedanych materiałów w cenie księgowej w PLN ?
  B3993a50fe4dd7f58f2ed8cb3918715b
  Dawid Gołębiowski
 • W momencie wystawienia faktury przeliczamy ją z reguły po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dostawę lub wystawienie faktury (zależy co miało miejsce najpierw). I tak w księgach ujmujemy sprzedaż w PLN (również VAT). Dodatkowo VAT w PLN musi pojawić się na fakturze. W momencie dostawy towaru czyli jego wyksięgowania z KR nie ma znaczenia w jakiej walucie miała miejsce sprzedaż ale wartość księgowa towaru (czy to ewidencyjna czy rzeczywista - zależy jaką stosujemy - tu ma znaczenie metoda - ale o tym mówimy więcej w kursie rachunkowości średniozaawansowanej - w tematach dotyczących wyceny materiałów (wycena towarów i materiałów opiera się o te same zasady).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam mam pytanie odnośnie 3 podpunkty, dlaczego skoro bank tylko naliczył odsetki otwieramy konto rachunki bankowe? W przykladzie 2 kiedy operacja dotyczyła kredytu i zostały odsteki naliczone nie otwieralismy konta rachunki bankowe.
  F6c14bc5e85ca6ea91283ecff432dc2b
  Daniel Androsiuk
 • Odnośnie punktu 2*
  F6c14bc5e85ca6ea91283ecff432dc2b
  Daniel Androsiuk
 • Panie Danielu, Mała uwaga: nie otwieramy tu konta rachunek bankowy tylko na nim ewidencjonujemy :) Odnośnie różnicy pomiędzy księgowaniem odsetek od kredytu bankowego w poprzednim przykładzie a odsetkami od lokaty. Odsetki od lokaty zawsze odzwierciedlone są na koncie "rachunki bankowe". Natomiast odsetki od kredytu możemy ująć tak jak w przykładzie nr 2 tj. na koncie "kredyty bankowe" albo na koncie "rachunki bankowe".
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Okej dziękuje bardzo za odpowiedz :)
  F6c14bc5e85ca6ea91283ecff432dc2b
  Daniel Androsiuk
 • Dzień dobry, mam pytanie na podstawie jakiego dokumentu jest księgowana kwota wynikająca z różnicy kursowej na koncie aktywnym oraz kosztowym/przychodowym?
  9e84a07be4db3fc4127bff2db8fbecbb
  Justyna Szkirpan
 • Wyciąg bankowy stanowi dokument źródłowy, z którego różnica wynika. W zależności od systemu księgowego ten dokument może wystarczyć - na tej podstawie tj. ujęcia zapłaty konkretnej faktury różnicę rozlicza automatycznie lub trzeba przygotować polecenie księgowania by ją ująć (jeżeli nie dzieje się to z automatu).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot