5. Przykład nr 1 - przychody finansowe

Wykład prezentuje praktyczny przykład dotyczący ewidencji przychodów finansowych. W przykładzie testowane jest zrozumienie zapisu księgowego operacji takich jak: wystawienie noty odsetkowej za opóźnienie w spłacie należności, otrzymanie dywidendy, naliczenie odsetek od udzielonej pożyczki, odpisanie umorzonej otrzymanej pożyczki.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot