25. Przykład całościowy ewidencja operacji finansowych

Wykład przedstawia przykład podsumowujący temat „Ewidencja przychodów i kosztów finansowych”, który umożliwia weryfikacje wiedzy zdobytej w trakcie tej serii wykładów. Przykład dotyczy zapisu księgowego operacji takich jak: odpisanie umorzonej części kredytu bankowego, naliczenie odsetek od lokaty, zbycie inwestycji długoterminowej oraz powstanie różnic kursowych w związku z wystawieniem oraz zapłatą za fakturę od odbiorcy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot