21. Ewidencja dodatnich różnic kursowych

Wykład omawia sytuacje, w których powstają dodatnie różnice kursowe. Na praktycznym schemacie prezentuje przypadek, w którym od dostawcy zakupiono materiał a za rachunek wystawiony w EUR zapłacono później. W związku z tym powstały różnice kursowe. Wykład prezentuje w tej części zapis księgowy  operacji otrzymania rachunku w walucie obcej, zapłaty za ten rachunek również w walucie obcej oraz ujęcie dodatnich różnic kursowych na odpowiednim koncie przychodowym. Wykład zakończony praktycznym przykładem umożliwiającym weryfikację zrozumienia tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot