22. Rozwiązanie przykładu nr 6 ewidencja dodatnich różnic kursowych

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji dodatnich różnic kursowych. Omawia: zapis księgowy rachunku otrzymanego w walucie obcej oraz zapłaty za ten rachunek również w walucie obcej a także ewidencję dodatnich różnic kursowych wynikających z ww. operacji. 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot