Quiz nr 4 - ewidencja przychodów i kosztów finansowych

W jednostce "Budimex" na koniec okresu sprawozdawczego wykalkulowano różnice kursowe w następującej wysokości:

  1. Dodatnie różnice kursowe - 800 zł.
  2. Ujemne róznice kursowe  - 300 zł.

W jakiej pozycji w RZiS oraz w jakiej wysokości zostaną ujętę ww. różnice kursowe?

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question