Quiz nr 4 - ewidencja przychodów i kosztów finansowych

W jednostce "Budimex" na koniec okresu sprawozdawczego wykalkulowano różnice kursowe w następującej wysokości:

  1. Dodatnie różnice kursowe - 800 zł.
  2. Ujemne róznice kursowe  - 300 zł.

W jakiej pozycji w RZiS oraz w jakiej wysokości zostaną ujętę ww. różnice kursowe?

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 4 - ewidencja przychodów i kosztów finansowych

Quiz nr 4 - ewidencja przychodów i kosztów finansowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot