Quiz nr 1 - ewidencja przychodów i kosztów finansowych

Ile kategorii przychodów występuje w rachunku zysków i strat dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji od 2016 roku?

Podaj liczbę no. "5".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question