11. Koszty finansowe - zapis księgowy

Wykład prezentuje na łatwym do zapamiętania schemacie jak należy dokonać zapisu księgowego operacji zaliczanych do kosztów finansowych. Zaprezentowana została tu ewidencja zdarzeń takich jak: naliczone/zapłacone odsetki od otrzymanej pożyczki, kredytów bankowych, odpisanie przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych udzielonych pożyczek, zobowiązań z tytułu odsetek, różnice kursowe.

 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Gdzie księgujemy prowizje za uruchomiony kredyt i za wykonane przelewy ?
    9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
    Elżbieta Skóra
  • Jeżeli chodzi o prowizję to generalnie księgujemy ją zapisem Wn 751 Ma 130, ale jeżeli kwota prowizji pomniejsza nam wypłacony kredyt (tj. środki pieniężne, które trafiły na nasz rachunek bankowy po uruchomieniu kredytu) to prowizję rozpoznajemy w momencie uruchomienia jako RMK na koncie Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, i stopniowo uwalniamy wraz ze spłatą zobowiązania kredytowego. Czyli w momencie wypłaty kredytu: Ma Kredyty Bankowe, Wn Pozostałe RMK, Wn Rachunki bankowe, spłata: Wn Rachunki bankowe, Ma Pozostałe RMK, Wn Koszty finansowe (oczywiście mówimy tu tylko o prowizji).
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot