6. Rozwiązanie przykładu nr 1 - ewidencja odsetek karnych (noty odsetkowej)

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji przychodów finansowych. W tej części omówiony został zapis księgowy naliczenia odsetek karnych odbiorcy za opóźnienie w spłacie należności (wystawienie noty odsetkowej).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot