14. Rozwiazanie przykładu nr 2 ewidencja kosztów finansowych

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego ewidencji kosztów finansowych. Omówiony tu został zapis księgowy operacji takich jak: naliczenie odsetek od kredytu bankowego, zarachowanie odsetek od otrzymanej pożyczki od udziałowca, otrzymanie noty odsetkowej za zwłokę w spłacie zobowiązania, odpisanie nieściągalnej pożyczki udzielonej przez Budimex kontrahentowi.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • a na koncie rozrachunki z tym kontrahentem gdzie wczesniej było księgowana pozyczka nie odpisujemy tego zobowiązania??
    A4715b5aab64f2daca722c90f7359b7c
    Joanna Grabowska
  • Pożyczki generalnie księgujemy na koncie 240 Pozostałe rozrachunki i stąd ta należność (to należność nie zobowiązanie) została odpisana.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot