13. Przykład nr 2 koszty finansowe

Wykład prezentuje praktyczny przykład dotyczący ewidencji kosztów finansowych. W przykładzie testowane jest zrozumienie zapisu księgowego operacji takich jak: naliczenie odsetek od kredytu bankowego, zarachowanie odsetek od otrzymanej pożyczki od udziałowca, otrzymanie noty odsetkowej za zwłokę w spłacie zobowiązania, odpisanie nieściągalnej pożyczki udzielonej przez Budimex kontrahentowi.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot