23. Ewidencja ujemnych różnic kursowych

Wykład omawia sytuacje, w których powstają ujemne różnice kursowe. Na praktycznym schemacie prezentuje przypadek, w którym od dostawcy zakupiono materiał a za fakturę wystawioną w EUR zapłacono później. W związku z tym powstały różnice kursowe. Wykład prezentuje w tej części zapis księgowy  operacji otrzymania faktury w walucie obcej, zapłaty za tą fakturę również w walucie obcej oraz ujęcie ujemnych różnic kursowych na odpowiednim koncie kosztowym. Wykład zakończony praktycznym przykładem umożliwiającym weryfikację zrozumienia tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot