Następny wykład:

Przychody i koszty związane ze zdarzeniami losowymi

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Ewidencja przychodów i kosztów zdarzeń losowych - demo

Wykłady stanowią kontynuację tematu „Klasyfikacja przychodów oraz kosztów” poszerzając go o wiedzę dotyczącą zapisu księgowego przychodów i kosztów zdarzeń losowych. Bazując na licznych przykładach pomagają zrozumieć jak zaksięgować poszczególne operacje związane z zyskami i stratami nadzwyczajnymi jednostki takimi jak: likwidacja środka trwałego, niedobory w materiałach, koszty usuwania skutków zdarzeń losowych, otrzymane odszkodowania, przychody z likwidacji  i sprzedaży.

Wykłady opierają się na licznych praktycznych przykładach ułatwiających zapamiętanie kluczowych kwestii tematu. Wykłady w szczególności:

 • omawiają, które ze zdarzeń zaliczamy do zdarzeń losowych,
 • na łatwych do zapamiętania schematach prezentują jak zaksięgować poszczególne operacje dotyczące przychodów i kosztów zdarzeń losowych takich jak: niedobory w materiałach/towarach, produktach, likwidacja środka trwałego na skutek zdarzenia losowego, koszty usuwania zdarzeń losowych takie jakie dodatkowe wynagrodzenia, usługi obce, zużyte materiały, otrzymane odszkodowania, przychody z likwidacji np. odpadki użytkowe odzyskane po zdarzeniach losowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Was zaprosić do kolejnego tematu w ramach kursu rachunkowości od podstaw. Ten temat będzie kontynuacją i dopełnieniem tematów poprzednich, znów będziemy mówić tutaj o ewidencji przychodów i kosztów, ale tym razem te przychody i koszty będą dotyczyć zdarzeń losowych.

Z poprzednich części, z poprzednich tematów wiemy, że mamy 4 typy przychodów i kosztów. O tych trzech dotyczących podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej oraz operacji finansowych już mówiliśmy; tu skupimy się na zapisie księgowym zysków i strat nadzwyczajnych. Tak jak mówię ten temat jest dopełnieniem zamykającym ten obszerny dział ewidencji przychodów i kosztów. A co w ramach tego tematu?

W pierwszej kolejności przyjrzymy się stratom nadzwyczajnym i przypomnimy sobie jakie to zdarzenia skutkują stratami nadzwyczajnymi; przyjrzymy się również zapisowi księgowemu strat nadzwyczajnych, zrobimy to na dość fajnym i łatwym do zapamiętania schemacie w którym będę omawiać logikę identyfikacji w ogóle kont księgowych dotyczących zapisu operacji związanych ze stratami nadzwyczajnymi i cały ten wykład jako, że jest to wykład dość praktyczny będzie poparty licznymi przykładami. Zaczniemy sobie od przykładu dotyczącego strat nadzwyczajnych gdzie przyjrzymy się zapisowi księgowemu niedoborów w aktywach obrotowych, likwidacji środka trwałego i zapisie księgowym kosztów usuwania skutków zdarzenia losowego - te wszystkie 3 operacje oczywiście w wyniku zdarzenia losowego.

Potem przejdziemy do zysków nadzwyczajnych i znów zaczniemy sobie od przypomnienia czym są zyski nadzwyczajne, jakie operacje skutkują zyskami nadzwyczajnymi, na prostym do zapamiętania schemacie przyjrzymy się zapisowi księgowemu poszczególnych typów zysków nadzwyczajnych i ta część również będzie poparta przykładem na którym będziecie mogli przećwiczyć i który zilustruje Wam zapis księgowy operacji takich jak przychody z likwidacji kiedy odzyskujemy część materiałów uszkodzonych w zdarzeniu losowym, kiedy udaje nam się sprzedać maszynę produkcyjną, która została zlikwidowana jako następstwo zdarzenia losowego i przypatrzymy się zapisowi księgowemu odszkodowania za skutki zdarzenia losowego.

Na koniec tego wykładu przyjrzymy się jeszcze czy wszystkie zdarzenia losowe o których myślimy, że są losowe faktycznie w kategorii ustawy są losowe, czy np. wypadek samochodowy, skutki wypadku samochodowego to straty, zyski nadzwyczajne, czy kradzież, upadłość kontrahentów, czy np. otrzymanie fałszywych banknotów to wszystko są zdarzenia losowe? Wyjaśnimy to sobie na bardzo fajnym przykładzie. Zilustruję tam ten zapis księgowy i identyfikację, bardzo ważna część, dlatego że tutaj podkreślę najczęstsze błędy, które pojawiają się w księgowości: właśnie mylenie zdarzeń, które nie są zdarzeniami losowymi ze zdarzeniami losowymi co w konsekwencji prowadzi do złego rozpoznania przychodów i kosztów jako strat i zysków nadzwyczajnych kiedy one stratą bądź zyskiem nadzwyczajnym nie są.

Całość będzie oczywiście podsumowana przykładem na którym będziecie mogli przećwiczyć zdobytą świeżo wiedzę. Ten wykład zamyka serię dotyczącą ewidencji przychodów i kosztów. Po zakończeniu, po przejrzeniu tego tematu będziecie mogli powiedzieć, że znacie i rozumiecie zapis księgowy wszystkich typów przychodów i kosztów. Serdecznie zapraszam.

Pytania:

 • Dzień dobry? czy będzie w certyfikacie zapisano wyniki twoich testów czy oceny w nim nie wskazują się?
  Ee7569c3d9e1fc0fe9a246624e4e690a
  Pavlo Horevych
 • Certyfikat nie zawiera informacji o wynikach testu.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Zadaj pytanie lub skomentuj powyższy wykład
dot