4. Przykład nr 1 - koszty związane ze zdarzeniami losowymi

Wykład prezentuje praktyczny przykład dotyczący ewidencji kosztów zdarzeń losowych. W przykładzie testowane jest zrozumienie zapisu księgowego operacji takich jak: częściowe uszkodzenie wyrobów gotowych, likwidacja maszyny produkcyjnej, koszty usunięcia skutków zdarzeń losowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot