8. Przychody związane ze zdarzeniami losowymi - przypomnienie

Wykład odwołuje się do tematu „Klasyfikacja przychodów i kosztów”. Przypomina jakie zdarzenia zaliczamy do zdarzeń losowych oraz omawia operacje, które skutkują powstaniem przychodów związanych ze zdarzeniami losowymi (które do końca 2015 roku klasyfikowane były jako zyski nadzwyczajne).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Proszę o informację czy odszkodowanie za uszkodzenie towaru w transporcie, otrzymane od przewoźnika jest przychodem ze zdarzeń losowych?
    Cfd655a36404f6fe268af5a08e9b5974
    Aneta Jurko
  • Takie odszkodowanie zaliczane jest do pozostałych przychodów operacyjnych i wiąże się z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności, nie ze zdarzeniem losowym.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Zadaj pytanie lub skomentuj powyższy wykład
dot