12. Przykład podsumowujący

Wykład prezentuje praktyczny przykład dotyczący ewidencji przychodów i kosztów związanych ze zdarzeniami losowymi. W przykładzie testowane jest zrozumienie zapisu księgowego podstawowych operacji będących rezultatem zdarzenia losowego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot