3. Zapis księgowy - koszty związane ze zdarzeniami losowymi

Wykład prezentuje na łatwym do zapamiętania schemacie jak należy dokonać zapisu księgowego operacji, których konsekwencją jest powstanie kosztów związanych ze zdarzeniami losowymi. Przedstawiona zostaje ewidencja zdarzeń takich jak: likwidacja środków trwałych, niedobory w aktywach obrotowych uszkodzonych w wyniku zdarzenia losowego, koszty usuwania skutków zdarzeń losowych takie jak dodatkowe wynagrodzenia, usługi obce, zużyte materiały. Wykład omawia również gdzie w rachunku zysków i strat prezentowane są koszty zdarzeń losowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot