9. Zapis księgowy - przychody związane ze zdarzeniami losowymi

Wykład prezentuje na łatwym do zapamiętania schemacie jak należy dokonać zapisu księgowego przychodów związanych ze zdarzeniami losowymi. Przedstawiona zostaje ewidencja zdarzeń takich jak: odzyskanie materiałów uszkodzonym w wyniku zdarzenia losowego, przychody ze sprzedaży środka trwałego, który uległ uszkodzeniu w wyniku zdarzenia losowego, otrzymane odszkodowanie za szkody w majątku będące rezultatem zdarzenia losowego. Wykład omawia również gdzie w rachunku zysków i strat prezentowane są ww. przychody do końca 2015 roku (zyski nadzwyczajne) oraz jak ta prezentacja zmieniła się od roku 2016.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot