1. Przychody i koszty związane ze zdarzeniami losowymi

Wykład stanowi wprowadzenie do tematu dotyczącego ewidencji księgowej przychodów i kosztów zdarzeń losowych. Przypomina, które zdarzenia gospodarcze kojarzą się ze zdarzeniami losowymi oraz co do końca 2015 roku kryło się pod pojęciem zysków i strat nadzwyczajnych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot