2. Koszty związane ze zdarzeniami losowymi - przypomnienie

Wykład odwołuje się do tematu „Klasyfikacja przychodów i kosztów”. Przypomina jakie zdarzenia zaliczamy do zdarzeń losowych oraz omawia operacje, których konsekwencją są jest powstanie kosztów związanych ze zdarzeniami losowym.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot