Quiz nr 1 - ewidencja przychodów i kosztów zdarzeń losowych

W jednostce produkcyjnej "Butex" w grudniu bieżącego roku miał miejsce pożar, który zniszczył produkty na magazynie o wartości 50 000 zł.

Koszt zniszczonych produktów jednostka zaliczy w rachunku zysków i strat w pozycji:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 1 - ewidencja przychodów i kosztów zdarzeń losowych

Quiz nr 1 - ewidencja przychodów i kosztów zdarzeń losowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot