10. Przykład nr 2 - przychody związane ze zdarzeniami losowymi

Wykład prezentuje praktyczny przykład dotyczący ewidencji przychodów związanych ze zdarzeniami losowymi. W przykładzie testowane jest zrozumienie zapisu księgowego operacji takich jak: odzyskanie wyrobów gotowych w trakcie usuwania skutków zdarzenia losowego, przychody ze sprzedaży uszkodzonego w trakcie zdarzenia losowego środka trwałego, otrzymanie odszkodowania za szkody w majątku będące rezultatem zdarzenia losowego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot