Quiz nr 3 - ewidencja przychodów i kosztów zdarzeń losowych

Jednostka "Bartex" w grudniu 2015 roku poniosła koszty związane z usuwaniem skutków wichury, która miała miejsce w tym samym miesiącu.

Jednostka ujęła tą operację na koncie kosztowym 761 Pozostałe koszty operacyjne.

Czy taki zapis księgowy jest poprawny?

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 3 - ewidencja przychodów i kosztów zdarzeń losowych

Quiz nr 3  - ewidencja przychodów i kosztów zdarzeń losowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot