Quiz nr 1 - RMP

Które z niżej wymienionych przychodów zaliczane są w bilansie do pozycji "Rozliczenia międzyokresowe przychodów":

  1. Zaliczki otrzymane na poczet środków trwałych.
  2. Ujemna wartość firmy.
  3. Zaliczki na poczet dostaw towarów i świadczenie usług.

Podaj numery pozycji np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 1 - RMP

Quiz nr  1 - RMP.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot