Przykład nr 9 - RMP

Jednostka „Info” publikuje na swojej stronie internetowej najnowsze informacje związane z podatkami. Jednostka sprzedaje dostęp do wybranych treści internetowych na z góry określony okres np. 30 dni, 90 dni liczonych od dnia następującego po dniu dokonania zakupu takiej usługi.

Jednostka wystawiła w dniu 16 grudnia klientowi fakturę za usługę dostępu do treści internetowych (dostęp dla pracowników klienta) na  okres 30 dni. Kwota faktury: 3 000 zł. Klient zapłacił przelewem online za dostęp w momencie dokonania zakupu (złożenia zamówienia).

Jednostka „Info” nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Kiedy zostanie rozpoznany przychód dla celów księgowych oraz  dla celów podatkowych? Podaj daty w formacie dd.mm;dd.mm rozpoczynając od daty dla celów księgowych np. "05.04;07.04".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 9 - RMP

Przykład nr  9 - RMP.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot