20. Ujemna wartość firmy - przypomnienie, przykład nr 12

Wykład przypomina pojęcie ujemnej wartości firmy. Prezentuje w jakich sytuacjach pojawia się ujemna wartość firmy oraz jak ją wykalkulować. Odnosi się do pojęć takich jak aktywa netto oraz wartość godziwa. Wykład wprowadza w przykład, w którym należy dokonać ewidencji księgowej w księgach nabywcy ujemnej wartości zakupionej jednostki oraz dokonać w odpowiednim momencie odpisów amortyzacyjnych ujemnej wartości firmy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Czy przy tej wycenie bierzemy tylko zobowiązania z tytułu dostaw i usług?
  0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
  Mariola Romanek
 • W tym konkretnym przykładzie jednostka posiada tylko zobowiązania z tytułu dostaw i usług stąd tylko je ujmujemy kalkulacji wartości firmy. Natomiast w praktyce bierzemy pod uwagę wszystkie te zobowiązania, które jednostka kupująca zobligowała się przejąć i spłacić w imieniu firmy przejmowanej (kupowanej).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • ok. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
  0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
  Mariola Romanek
Zadaj pytanie lub skomentuj powyższy wykład
dot