14. Rozwiązanie przykładu nr 7_zapis księgowy przychodów a zaliczka

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu, w którym należało dokonać ewidencji księgowej oraz podatkowej faktu otrzymania zaliczki na poczet przyszłej dostawy, wystawienia faktury zaliczkowej oraz faktu dostarczenia towarów nabywcy (w okresie sprawozdawczym następującym po okresie, w którym wystawiono fakturę zaliczkową). Wykład zakończony został następnym przykładem (nr 8) gdzie mamy ponownie do czynienia z otrzymaną zaliczką, ale tym razem 100% wartości sprzedaży na poczet zakupu i dostawy środka trwałego. Dostawa ma miejsce w okresie sprawozdawczym następującym po okresie, w którym wpłacono zaliczkę. Polecenie przykładu polega tak jak i poprzednio na ewidencji księgowej oraz podatkowej faktu otrzymania zaliczki, wystawienia faktury oraz dostawy środka trwałego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot