12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wykład wyjaśnia pojęcie rozliczeń międzyokresowych przychodów określanych również jako przychody przyszłych okresów. Omawia regulacje ustawowe, które definiują w jakich sytuacjach powstają rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz jak należy ewidencjonować przychody przyszłych okresów w księgach rachunkowych oraz prezentować je w bilansie.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot