19. Ewidencja dotacji do ŚT a rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wykład przypomina ewidencję operacji otrzymania dotacji do zakupu środka trwałego z wykorzystaniem konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Wykład zakończony jest przykładem do samodzielnego rozwiązania.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot