3. Rozwiązanie przykładu nr 1 - moment rozpoznania przychodu

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu, w którym należało zdecydować, która z dat wymienionych na fakturze jest datą powstania przychodu dla celów księgowych. Wykład zakończony jest prezentacją kolejnego przykładu, w którym mamy do czynienia z sytuacją gdzie sprzedawca zastrzegł własność sprzedanych produktów do momentu zapłaty przez nabywcę należności. Polecenie przykładu polega na określeniu momentu powstania przychodu zgodnie z prawem bilansowym.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • a co w przypadku, gdy koszty mamy np w marcu, kwietniu, maju a fakturę za wykonaną usługę wystawiamy w czerwcu bo taki był zapis w umowie. Zarówno zasada memoriałowa ani współmierności nie jest zachowana.
    5c2d05a3e6d7cd8a4c5b46477540299e
    Anna Jasiek
  • Rozumiem, że chodzi tutaj Pani o sytuację, kiedy zapewniamy np. usługę remontową (bo z reguły tego typu usługi budowlane trwają dłużej), która będzie realizowana przez okres trzech miesięcy natomiast fakturę wystawiamy po zakończeniu prac, a okresem sprawozdawczym firmy jest miesiąc. Tu tak naprawdę zastosowanie ma MSR 11 oraz KSR dotyczący usług budowlanych (tzw. kontrakty długoterminowe). W polskiej UoR został zawarty zapis, że takie usługi jeżeli trwają dłużej niż 6 miesięcy uznane są za kontrakty długoterminowe i przychody w takim wypadku rozpoznawane są w proporcji - ich podstawą nie musi być faktura (jest to przypadek szczególny) w danym okresie sprawozdawczym w zależności od stopnia realizacji usługi. Jednak w UoR głownym okresem sprawozdawczy jest rok. Nie ma natomiast zapisów powołujących się na usług świadczone krócej. Ale idąc tą logiką skoro okresem sprawozdawczym (wewnętrznym) jednostki jest miesiąc, taki kontrakt trzymiesięczny zahacza o kilka okresów sprawozdawczych miesięcznych i ta sama zasada zostanie zastosowana. Zakładając, że usługa jest zapewniana w równym stopniu w każdym z miesięcy powodowałoby rozpoznanie przychodu w 1/3 całkowitej wartości w każdym z okresów sprawozdawczych tj. miesięcy. Zapis księgowy : Wn 840 RMP, Ma 700 Sprzedaż usług (czasami korzysta się z dodatkowych kont analitycznych). Oczywiście ukończenie każdego etapu wiąże się ze spisaniem protokołu - jako podstawy do dokonania księgowań. Jest on podstawą do dokonania powyższego księgowania. Jest to zgodne z MSR 11. Metody oszacowania przychodu są różne i tak naprawdę cały temat kontraktów długoterminowych wymaga osobnego wykładu.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Zadaj pytanie lub skomentuj powyższy wykład
dot