15. Rozwiązanie przykładu nr 8 - ewidencja przychodu a zaliczka na środek trwały

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu nr 8 omawiając ewidencję księgową oraz podatkową faktu otrzymania zaliczki od kontrahenta na dostawę środka trwałego, wystawienia faktury oraz dostarczenia środka trwałego klientowi w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • A jak byśmy rozpoznali przychód podatkowo, gdyby faktura była wystawiona też 05.10 tak jak dostawa, ale zapłata 100% była by 10.09?
  0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
  Mariola Romanek
 • Wtedy przychód podatkowy miałby miejsce tak samo w dniu 10.09.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy konto pozabilansowe (przychody podatkowe niezaliczone do przychodów bilansowych) służy tylko do naliczenia podatku dochodowego? Co dzieje się później z tą kwotą która jest wpisana na konto?
  9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
  Elżbieta Skóra
 • Konto to służy wyłącznie do kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy. Może być kontem pozabilansowym tak jak w przykładzie powyżej - wtedy po wyliczeniu zaliczki zamykamy je zapisem po przeciwnej stronie konta.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • nie rozumiem, dlaczego przychód podatkowy miałby być 05.10, skoro fakturę wystawionoby 5.10 ale zaliczka 100% nadal wpłacona byłaby we wrześniu, to zgodnie z tym, co Pani mówiła, przychód podatkowy rozpoznajemy w momencie wystawienia faktury bądź otrzymania 100% zaliczki - wobec tego, dlaczego dopiero 5.10?
  B62724743f11d7d2c4bdf6062dc2148e
  MAŁGORZATA CZERWIEC
 • Prosiłabym o doprecyzowanie bo niestety nie do końca rozumiem, do którego przykładu się Pani odwołuje.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • do pytania p.Marioli" A jak byśmy rozpoznali przychód podatkowo, gdyby faktura była wystawiona też 05.10 tak jak dostawa, ale zapłata 100% była by 10.09? "
  B62724743f11d7d2c4bdf6062dc2148e
  MAŁGORZATA CZERWIEC
 • Dokładnie tak samo, ponieważ jest to płatność w wysokości 100% przychód podatkowo zostałby rozpoznany 10.09 - tak jak pisaliśmy powyżej.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Proszę o wyjaśnienie dlaczego w celu zaksięgowania otrzymanej zaliczki w przykładzie użyto konta Pozostałe rozrachunki zamiast Rozrachunki z odbiorcami?
  Cfd655a36404f6fe268af5a08e9b5974
  Aneta Jurko
 • Chciałabym również wiedzieć czy zapis na koncie "Przychody podatkowe niezaliczone do przychodów bilansowych" może być wprowadzony tylko w momencie jednoczesnego zapisu na koncie "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" czy też w każdym innym momencie kiedy ma to sens? W tym przykładzie jest to dzień 10.09 czyli moment księgowania zaliczki od odbiorcy?
  Cfd655a36404f6fe268af5a08e9b5974
  Aneta Jurko
 • Jezeli chodzi o kwestię konta "Pozostale rozrachunki" to zostało ono zastosowane poniważ zaliczka dotyczy środka trwałego a nie standardowej dostawy towaru/produktu czy usługi. Odnośnie konta "Przychody podatkowe niezaliczone do przychodow bilansowych" stosujemy w kazdym przypadku gdy ma to sens. RMP są najlepszym przykładem zastosowania tego konta.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Przychód podatkowy został rozpoznany po 100% wpłacie dnia 10.09, dlaczego więc nie został on ujęty w tym dniu na koncie "Przychody podatkowe niezaliczone do przychodów bilansowych", tylko w momencie wystawienia faktury dnia 15.09?
  60cf298305adf51c32934bd6bac5ee3b
  Joanna Wiśniewska
 • Zostanie on ujęty z datą 10.09 ale na podstawie dokumentu - faktury wystawionej w dniu 15.09. Jeżeli chodzi o konsekwencje podatkowe to ujęcie w dniu 10.09 czy 15.09 nie zmienia wysokości zaliczki na podatek - nadal rozpoznajemy przychód we wrześniu.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot