17. Rozwiązanie przykładu nr 9 - ewidencja przychodów świadczenie usług

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu nr 9, w którym zaprezentowana została sytuacja, gdzie jednostka świadczyła usługę, za którą pobrała opłatę z góry, w dwóch kolejnych okresach sprawozdawczych. Polecenie przykładu polegało na określeniu momentu powstania przychodu dla celów księgowych oraz dla celów podatkowych a także na dokonaniu odpowiednich zapisów księgowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • a co z zapłatą za te usługi?
  0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
  Mariola Romanek
 • Sama zapłata, która miała miejsce 16 grudnia zostałaby zaksięgowana : Ma Rozrachunki z odbiorcami, Wn Rachunki bankowe.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy w przykładzie w związku z tym , że zapłata nastąpiła 16 grudnia przychody podatkowe nie zaliczone do przychodów bilansowych nie powinny być ujęte w wysokości 3000 zł ?
  21a72dde7ab0c80b5cbf121c3ebb3e27
  Marek Jabłoński
 • Przychody bilansowe wynoszą 15 dni/30 dni x 3000 zł. Przychody podatkowe: 3 000 zł. W związku z tym przychody podatkowe niezaliczone do przychodów bilansowych to różnica pomiędzy tymi dwoma kwotami tj. 1 500 zł.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • a co w przypadku gdy wystawiamy fv korygującą przychód na plus z datą wystawienia 2.2017 a dotyczy np 6.2016? Vat doliczamy w czerwcu i korygujemy deklaracje? co z podatkiem dochodowym? kiedy mamy zaksięgować fakturę?
  8086fa7a51d26427b15fdaab21c3e561
  Magda Remiorz
 • Jeżeli chodzi o podatek dochodowy zgodnie z przepisami, które weszły w życie w 2016 roku jeżeli korekta nie dotyczy pomyłki lub błędu to przychody zwiększamy w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiamy fakturę, gdyby dotyczyła pomyłki lub błędu - wtedy korygowalibyśmy przychodu w miesiącu, kiedy miała miejsce sprzedaż i został rozpoznany pierwotny przychód. Jeżeli chodzi o korektę z perspektywy VAT: jeżeli korekta nie jest związana z pomyłką lub błędem - korekta w deklaracji za okres rozliczeniow, w którym otrzymaliśmy potwierdzenie odbioru faktury korygującej, jeżeli jest wynikiem pomyłki/ błędu - w deklaracji za okres, w którym pierwotnie miała miejsce sprzedaż.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot