Przykład nr 6 - RMP

Jednostka „Alfa” w dniu 13 sierpnia otrzymała zamówienie na dostawę towarów od odbiorcy „Beta”. „Alfa” w dniu 14 sierpnia wystawiła fakturę (jednostka zwolniona z VAT) o wartości 20 000 zł, termin dostawy: 10 wrzesień. 

Kiedy jednostka „Alfa” powinna rozpoznać przychód dla celów podatkowych? Podaj datę w formacie dd.mm np. "05.04".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 6 - RMP

Przykład nr 6 - RMP.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot