Przykład nr 7 - RMP

Jednostka w dniu 20 lipca otrzymała 3 000 zł od odbiorcy jako 80% zaliczkę na poczet dostawy towarów. Towary wydano nabywcy w dniu 5 sierpnia, natomiast fakturę  zaliczkową jednostka wystawiła w dniu 30 lipca.

Kiedy jednostka powinna rozpoznać przychód w księgach rachunkowych oraz podatkowo? Podaj datę w formacie dd.mm np. "05.04", jeżeli odpowiedź zawiera dwie daty podaj najpier rachunkową następnie podatkową, każdą w formacie dd.mm.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 7 - RMP

Przykład nr 7 - RMP.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot