Przykład nr 5 - RMP

Jednostka w dniu 18 maja wydała odbiorcy produkty o wartości 45 000 zł. W umowie sprzedaży podpisanej w dniu 10 maja jednostka ujęła zapis o zastrzeżeniu własności produktów do momentu zapłaty przez kontrahenta należności. Faktura za sprzedane produkty została wystawiona w dniu 20 maja.

Kiedy jednostka powinna rozpoznać przychód ze sprzedaży dla celów podatkowych? Podaj datę w formacie dd.mm np. "05.04".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 5 - RMP

Przykład nr 5 - RMP.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot