Przykład nr 4 - RMP

Jednostka Omega w dniu 15 marca dostarczyła towary kontrahentowi o wartości 36 900 zł. Fakturę za sprzedane towary wystawiła 2 kwietnia.

Kiedy jednostka powinna rozpoznać przychód ze sprzedaży dla celów podatkowych? Podaj datę w formacie dd.mm np. "05.04".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład nr 4 - RMP

Przykład nr 4 - RMP.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot